Flyvelektioner med instruktør

Såfremt eleven vælger at aflyse senere end 24 timer før planlagt flyvelektion, forbeholder skolen sig ret til at fakturere den fulde lektion, hvis den ikke kan afsættes til anden side. Hvis aflysningen skyldes vejrminima er dette ikke omfattet.

Teori uddannelser

Ved bestilling af teori uddannelser: PPL teori, Radio certifikat m.v. til under 15.000 betales hele beløbet ved bestilling. Såfremt eleven afbestiller sin plads på kurset og pladsen ikke kan afsættes til anden siden, forebeholder skolen sig ret til at fakturere det fulde beløb. Ved bestilling af avancerede uddannelser: ATPL og andre special kurser til over 15.000 betales hele beløbet ved bestilling. Såfremt eleven afbestiller sin plads på kurset senere end 30 dage før, forbeholder skolen sig ret til at fakturere afholdte udgifter.