Din personlige pilotuddannelse

E-IR(A)SE - En route Instrument Rating (SEP)Land

Hvad giver E-IR ret til

Med EIR(A)SE-uddannelsen får du rettigheden til at udføre IFR-flyvning under IMC-forhold på en route delen af din flyvning på enmotoret flyvemaskine. Det vil sige, at du kan benytte instrumentluftvejene og flyve i skyerne en-route, men du er ikke certificeret til og kan dermed ikke lave instrumentstarter og ej heller instrumentanflyvninger. Med andre ord er det en forudsætning, at der er godt vejr (VFR-forhold) på både start- og slutdestinationen for din flyvning, hvis du skal kunne benytte dette E-IR-rettigheden. Ligeledes skal du være indehaver af en Nat-rettighed, hvis du vil kunne flyve E-IR om natten. E-IR-rettigheden er således til dig, som gerne vil benytte IFR-luftvejene, men stadig kun vil flyve i godt vejr-

Adgangskrav

For at kunne påbegynde den praktiske uddannelse til E-IR(A)SE skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Have en Medical Class 1 eller Medical Class 2 med et Audiogram, som opfylder Class 1
 • Som minimum have et gyldigt PPL(A)
 • Have en natrettighed, hvis EIR skal anvendes om natten
 • Have fløjet minimum 20 timers ”cross country” som PIC på flyvemaskine
 • Have et gyldigt Generelt radiocertifikat (GEN)
 • Have en gyldig SEPL(A) rettighed
 • Have deltaget i de krævede teoretiske undervisning samt have bestået de teoretiske prøver.

Den praktiske del af E-IR-uddannelsen indeholder som minimum 15 timers skoleflyvning samt en praktisk prøve. Der skal minimum skoles 10 timer på en godkendt ATO/flyveskole. Op til 5 timer kan skoles ”udenfor” en ATO med en instruktør, som er indehaver af enten en IRI(A)- eller FI(A)+IR(A)-rettighed. Inden skoling i ATO-regi kan påbegyndes, skal der flyves en ”pre-entry assessment”. Dette assessment-flight skal efterfølgende danne grundlag for uddannelsesforløbet på ATO’en.

Hele uddannelsen skal være færdiggjort indenfor 36 måneder.

Et EIR(A)SE – Enroute Instrument Rating (SEP)

 • Teoriundervisning
  • 30 timer klasseundervisning
  • WBT selvstudie
 • 8 praktiske flyvelektioner, inkl. flyleje på SEP(LAND)
 • Pre-entry assessment, GEN-certifikat og Skilltest ikke inkluderet.