PBN Kursus - Flight4000 A/S

PBN Kursus


Performance Based Navigation (PBN)

Fra og med 25. august 2018 skal en pilot have PBN rettigheder, såfremt man opererer i luftrum, hvor denne kompetence kræves.

Fra og med 25. august 2020 skal en pilot med IR (instrument rating) have PBN rettighed for at beholde sin IR (instrument rating) rettighed.

For at opnå PBN rettighed kræves det at certifikat indehaveren gennemgår en teoretisk og praktisk uddannelse hos en godkendt ATO.

Fundamental RNAV teori, samt anvendelse i praksis. Den praktiske del, består af et Proficiency Check med en examiner.

Se mere på AIC B 07/18

PBN Kursus
PBN kursus

Teoriuddannelsen:

  • 4 timers teoriundervisning i klasselokale
  • Minimum 4 deltagere

Pris: 1.000 incl. moms pr. person

Kontakt


%d bloggers like this: