PPL(A)-certifikatet giver dig som udgangspunkt retten til at flyve ikke-kommerciel flyvning i en enmotoret flyvemaskine under de visuelle flyveregler (VFR) i dagtimerne. Det vil sige, at der er visse vejrminima, som du ikke må flyve under. Samtidig har du heller ikke retten til at flyve om natten til at begynde med. Dette skal dog ikke være en hindring for dig, som gerne vil lidt mere end at flyve i godt flyvevejr og i dagtimerne. Du har derfor muligheden for at bygge videre på din uddannelse og dermed udvide dine flyverettigheder som pilot.

NAT-VFR (NR)

Det er noget helt specielt at flyve om natten: Med et PPL(A) certifikat i hånden, har du muligheden for at udvide dine rettigheder til også at omfatte NAT-VFR. Med en Night Rating opnår du rettigheden til at måtte flyve om natten – dog fortsat under de visuelle flyveregler og dermed bestemte vejrminima. Uddannelsen omfatter både teori og minimum 5 timers praktisk flyvning, men udvider samtidigt dine muligheder betragteligt.

Instrumentrettighed (IR, CB-IR, E-IR)

Med en instrumentrettighed føjet til dit PPL(A)-certifikat har du muligheden for at udvide din flyvning til også at omfatte IFR-flyvning under IMC-forhold på en enmotoret flyvemaskine. IMC betyder meteorologiske forhold (f.eks., dårlig sigtbarhed pga. regn, tåge mv., (lave) skyer), som gør, at du udelukkende flyver på flyets instrumenter og dermed ikke, hvad du kan se gennem forruden.

Commercial Pilots License (CPL)

Hos FLIGHT4000 svarer privatpilotuddannelsen til den første del af vores modulare uddannelse til erhvervspilot. Du har derfor muligheden for at fortsætte din uddannelse, hvis du bliver så bidt af flyvningen, at du ser det som din fremtidige levevej.