CBIR(A)SE - Competency Based Instrument Rating - Flight4000 A/S

CBIR(A)SE – Competency Based Instrument Rating


CBIR(A)SE – Competency Based Instrument Rating

Med CBIR(A)SE-uddannelsen får du rettigheden til at udføre IFR-flyvning under IMC-forhold på enmotoret flyvemaskine om dagen. CBIR-rettigheden giver dig således mulighed for at udføre hele din flyvning fra start til landing som IFR i IMC-forhold. Hvis du ønsker at anvende CBIR-rettigheden om natten, skal du være indehaver af en Nat-rettighed. CBIR-rettigheden er det rigtige for dig som privatpilot, som ønsker at være mindre afhængig af vejret.

CBIR–rettigheden giver dig præcis de samme muligheder som den fulde IR(A) – dog med et mindre antal teoritimer (80 timer mod 150 på IR(A)) og praktisk skoleflyvning (40 timer mod 50 timer på IR(A)).

Vær dog opmærksom på, at hvis du senere ønsker at komme til at flyve ”high performance”/”complex aircraft”, er de 80 timers teori ikke tilstrækkelig. Denne del skal i så udvides med tillægsfag eller ATPL-teori.

For at kunne påbegynde den praktiske uddannelse til CBIR(A)SE skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Have en Medical Class 1 eller Medical Class 2 med et Audiogram, som opfylder Class 1
 • Som minimum have et gyldigt PPL(A)
 • Have en natrettighed, hvis CBIR skal anvendes om natten
 • Have fløjet minimum 50 timers ”cross country” som PIC på flyvemaskine
 • Have et gyldigt Generelt radiocertifikat (GEN)
 • Have en gyldig SEPL(A) rettighed
 • Have deltaget i de krævede teoretiske undervisning samt have bestået de teoretiske prøver.

Den praktiske del af CBIR-uddannelsen indeholder som minimum 40 timers skoleflyvning samt en praktisk prøve. Der skal minimum skoles 10 timer på en godkendt ATO/flyveskole. Op til 30 timer kan skoles ”udenfor” en ATO med en instruktør, som er indehaver af enten en IRI(A)- eller FI(A)+IR(A)-rettighed. Inden skoling i ATO-regi kan påbegyndes, skal der flyves en ”pre-entry assessment”. Dette assessment-flight skal efterfølgende danne grundlag for uddannelsesforløbet på ATO’en.

Hele uddannelsen skal være færdiggjort indenfor 36 måneder.

CBIR(A)SE – Compentcy Based Instrument Rating

 • Teoriundervisning (inkluderet)
  • 30 timers klasseundervisning
  • WBT selvstudie på Nordian Platform
 • 24 praktiske flyvelektioner, heraf
  • 25 timer på simulator
  • 15 på Cessna 172
 • Pre-entry assessment, GEN-certifikat og Skilltest er ikke inkluderet.

%d bloggers like this: