Din personlige pilotuddannelse

Radio Certifikater

Når du har gennemført og været til eksamen i de 9 teorifag, fortsætter du den teoretiske del af PPL-undervisningen med radiokommunikation for at opnå dit radiocertifikat. Radiocertifikatet giver dig retten til at føre korrespondance til og fra et luftfartøj. Ved radioundervisningen lærer du således den fraseologi, som vi anvender inden for luftfart.

Undervisningen på radiokurserne er meget praktisk orienteret. Du vil således som elev sidde i teorilokalet med headset på og med ”push to talk”-knapper og simulere en flyvetur, mens din instruktør agerer flyveleder. Du bliver på den måde klædt rigtig godt på til, når du selv sidder i cockpittet – og vil derfor ikke føle, at der er langt fra teorilokalet til den reelle flyveverden.

Radioundervisningen afsluttes med en eksamen, som ligeledes aflægges over for Trafik- og Byggestyrelsen. Radioeksamen foregår på FLIGHT4000 og vil indeholde en praktisk simuleret flyvning, hvor du viser, at du kan anvende den rigtige fraseologi, som du har opnået gennem undervisningen.

Der udbydes tre forskellige typer af radiocertifikater hhv. N-BEG, BEG og GEN, som alle giver rettighed til forskellige former for radiokommunikation inden for flyveverden. Hos FLIGHT4000 tilbyder vi undervisning i alle tre radiokurser:

N-BEG (Nationalt begrænset radiocertifikat)

Et N-BEG certifikat giver dig retten til inden for dansk område at foretage dansksproget radio korrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.

BEG (Begrænset/engelsk radiocertifikat)

Et BEG certifikat giver dig retten til at foretage engelsksproget radio korrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.

GEN (Generelt radiocertifikat)

Et GEN certifikat giver dig retten til at foretage engelsksproget radio korrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med IFR- og VFR-flyvning.

Hos FLIGHT4000 anbefaler vi, at du starter med det danske N-BEG-radiocertifikat, da al erfaring viser, at det giver dig et større overskud og overblik, når du sidder i cockpittet og skal lære at flyve samtidig med, at du selv fører radiokommunikationen med de forskellige flyveledere. Du kan efterfølgende udvide dit radiocertifikat med det engelsksprogede BEG-certifikat eller GEN-certifikat.

Radiokurser kan også tilbydes til dine passagerer, så de kan passe radioen når I flyver lange ture sammen. 

BEG/N-BEG

VFR Flyvning
Kontakt os incl. moms
  • 7 aftener med 3 timers øvelser
  • 24 timer i alt inklusiv eksamen
  • Inkluderer materialer
  • Minimum 4 elever pr. hold
VFR

GEN Certifikat

Instrument Flyvning
Kontakt os incl. moms
  • 7 aftener med 3 timers øvelser
  • 24 timer i alt inklusiv eksamen
  • Inkluderer materialer
  • Minimum 4 elever pr. hold
Instrument

Næste radiokurser: