Din personlige pilotuddannelse

Praktisk skoleflyvning

Praktisk skoleflyvning

Den praktiske flyvning er den del af PPL-uddannelsen, som de fleste elever ser allermest frem til. For mange er det her, at de virkelig kommer til at mærke, hvad det vil sige at være pilot. Især den første solotur, hvor du flyver en landingsrunde helt alene uden din instruktør ved siden af dig i cockpittet, vil være en flyvning, som du sent vil glemme.

Du skal gennemføre minimum 45 timers praktisk skoleflyvning, hvoraf mindst 10 timer skal være solo-timer. Flyvningen foregår som hovedregel altid fra FLIGHT4000s base i Roskilde eller Randers Lufthavn, men du skal også ud på længere navigationsture til både FYN og Jylland, hvor du lander i andre større lufthavne. Navigationsturene flyver du først med din instruktør og senere som soloture.

Skoleflyvningen er delt ind i ca. 30 flyvelektioner, hvor der er forskellige øvelser på programmet og overordnede læringsmål for lektionen. Forud for alle flyvelektioner får du en grundig briefing om dagens program af din flyveinstruktør. Ligeledes vil din flyveinstruktør give dig en debriefing efter jeres tur med feedback på din flyvning samt gode råd til forberedelse til din næste flyvelektion.

Programmet

Som en del af dit flyveprogram vil du blandt andet øve: langsom flyvning, stalls, drej med
rate 1, 30 og 45 graders krængning, nødlandinger, motorstop, motorbrand, navigationsflyvning med og uden instruktør. Alt sammen et spændende og udfordrende program, der vil gøre dig til en dygtig og sikker pilot, den dag du består din skilltest og får certifikatet i hånden.

Når du har gennemført alle øvelser og lektioner i PPL(A)-skoleprogrammet samt gennemført de mindst 45 timers praktisk skoleflyvning, skal du flyve en indstillingsprøve med vores Chief Flight Instructor eller Head of Training. Indstillingsprøven tager udgangspunkt i samme setup, som du vil opleve til den praktiske flyveprøve. Består du indstillingsprøven, bliver du indstillet til den afsluttende praktiske flyveprøve.

Hos FLIGHT4000 anbefaler vi, at du allerede i forbindelse med dit teorikursus, begynder at flyve nogle lektioner. Det er ikke et krav, men erfaringsmæssigt giver det en bedre forståelse og indlæring, når vores elever får lov til at afprøve teorien i praksis.

Den praktiske flyveprøve

Den praktiske flyveprøve kaldes inden for flyveverden en skill test. Skill testen aflægges over for en af Trafik- og Byggestyrelsen til formålet godkendt kontrollant. Prøven går ud på, at du viser dine flyvemæssige færdigheder. En skill test varer gennemsnitligt 2-3 timer og indeholder en teoretisk overhøring efterfulgt af en flyvetur. Under skill testen skal du således vise dit kendskab til diverse flyveregler, flyets egenskaber og begrænsninger mv. Selve flyvningen indledes som regel med en navigations-tur rundt på Sjælland. Herefter demonstrerer du, at du behersker og kan styre flyet gennem forskellige flyvemanøvrer samt diverse simulerede nødsituationer. Skill testen afsluttes almindeligvis med, at du flyver hjem til basen i Roskilde og laver et par landings-runder. Skill testen er således en form for stikprøve i alle de ting, som du har lært under hele dit uddannelsesforløb.

En bestået skilltest betyder et midlertidigt PPL certifikat, som erstattes af dit endelige certifikat i løbet af nogle dage.