Din personlige pilotuddannelse

Medical Class II - Privatpiloter

Derudover skal du have lavet en helbredsgodkendelse (Medical Class II) ved en godkendt flyvelæge. Medical Class II kan du bestå, hvis du har et almindeligt godt helbred. Bærer du briller, vil det som regel ikke være et problem.

Følgende kliniske ting kan være en begrænsning for en Class II:

  • Forhøjet blodtryk
  • Et BMI >35
  • Sukkersyge & epilepsi

Derimod skal du være opmærksom på, at det ikke er alle former for farveblindhed, som kan godkendes ved en Medical Class II.

En førstegangsundersøgelse koster typisk omkring 2.000 og en fornyelse 1.200, men priserne varierer.

Du skal have lavet din helbredsgodkendelse, inden at du flyver din første solo, men vi anbefaler, at du får den lavet relativt tidligt i dit uddannelsesforløb.

Helbredsgodkendelsen skal fornys med jævne mellemrum – hvor ofte afhænger af din alder.

Du finder selv en læge i nærheden af, hvor du bor. Se Trafikstyrelsens liste over godkendte flyvelæger her