Optagelseskrav PPL - Flight4000 A/S

Optagelseskrav PPL


Alderskrav

Ved Privat Pilotuddannelsen findes der ingen optagelsesprøve. Du skal dog være opmærksom på, at du skal være fyldt 16 år, før du må flyve din første solo samt være fyldt 17 år, før du kan gå til skill test (den afsluttende praktiske prøve) og dermed opnå Privatflyvercertifikatet. Der er ingen øvre aldersgrænse for ansøgere til Privatflyvercertifikatet. Du skal blot kunne gennemføre og bestå helbredsgodkendelsen. En del af uddannelsesmaterialet vil være på engelsk, hvorfor det vil være nødvendigt at beherske engelsk på læseniveau.

Helbredsgodkendelse (Klasse 2)
Medical

Derudover skal du have lavet en helbredsgodkendelse (Medical Class 2) ved en til formålet godkendt flyvelæge.

Medical class 2 kan du bestå, hvis du har et almindeligt godt helbred. Bærer du briller, vil det som regel ikke være et problem. Derimod skal du være opmærksom på, at det ikke er alle former for farveblindhed, som kan godkendes ved en Medical Class 2.

Du skal have lavet din helbredsgodkendelse, inden at du flyver din første solo, men vi anbefaler, at du får den lavet relativt tidligt i dit uddannelsesforløb.

Helbredsgodkendelsen skal fornys med jævne mellemrum – hvor ofte afhænger af din alder.


%d bloggers like this: