Optagelseskrav til privatpilot

Alderskrav

Du skal være fyldt 16 år, før du må flyve din første solo samt være fyldt 17 år, før du kan gå til skill test (den afsluttende praktiske prøve) og dermed opnå Privatflyvercertifikatet. Der er ingen øvre aldersgrænse for ansøgere til Privatflyvercertifikatet. Du skal blot kunne gennemføre og bestå helbredsgodkendelsen. En del af uddannelsesmaterialet vil være på engelsk, hvorfor det vil være nødvendigt at beherske engelsk på læseniveau.

Skal bruges under uddannelsen

Du skal bruge en Apple iPad/MacBook under din uddannelse, da vi anvender uddannelsesmaterialer fra PadPilot, som er det mest intuitive system på markedet. Du skal ikke selv købe bøgerne, da de skal bindes op på vores ATO for at vi kan dokumentere din undervisning. Du vil modtage en voucher til indkøb af bøgerne, når vi har din tilmelding.

Ipad model: iOS 12 eller senere. Minimum 16 GB RAM, anbefalet 64 GB, så du også kan bruge den til Skydeamon eller Foreflight senere.
Anbefalet model kan købes her: iPad

Vi har ingen religion omkring valg af platforme, men iPad er standard i pilotbranchen og eneste mulighed, hvis du vil have de bedste materialer.

Optagelsesprøve

Ved Privat Pilotuddannelsen findes der intet lovkrav om optagelsesprøve, men det er en betingelse for start på din uddannelse hos Flight4000, at du har bestået en optagelsesprøve inden du kan starte. Prøven er beregnet på at fastslå dit engelsk og simpel matematik niveau.

Prøven er gratis og bedømmes efter en karakterskala. Der er ingen bestået eller dumpet karakter, men vi vil afstemme forventninger med dig ud fra resultatet.  

Helbredsgodkendelse (Klasse 2)

Medical

Derudover skal du have lavet en helbredsgodkendelse (Medical Class 2) ved en godkendt flyvelæge.

Medical class 2 kan du bestå, hvis du har et almindeligt godt helbred. Bærer du briller, vil det som regel ikke være et problem. Derimod skal du være opmærksom på, at det ikke er alle former for farveblindhed, som kan godkendes ved en Medical Class 2.

Du skal have lavet din helbredsgodkendelse, inden at du flyver din første solo, men vi anbefaler, at du får den lavet relativt tidligt i dit uddannelsesforløb.

Helbredsgodkendelsen skal fornys med jævne mellemrum – hvor ofte afhænger af din alder.

Du finder selv en læge i nærheden af,  hvor du bor. Se Trafikstyrelsens liste over godkendte flyvelæger her