Din personlige pilotuddannelse

Instrument Rating

Hvorfor Instrument Rating?

Er du privatpilot og mangler du udfordringer? Eller drømmer du bare om at bruge dit certifikat til lidt mere end blot fornøjelses flyvning – og har du samtidig et ønske om at være uafhængig af lave skyer og dårlig sigt? Så er det en instrumentrettighed, IR(A), som du skal sigte efter. En instrumentrettighed giver dig retten til at flyve i IMC-forhold og til at anflyve en lufthavn i helt ned til 550 meters sigt. Uddannelsen til instrumentpilot er sjov og lærerig, da den med mange spændende udfordringer stiller større krav til dig som pilot. Din piloterfaring bliver således udvidet med en masse nye værktøjer, som vil øge din sikkerhed for at gennemføre dine fremtidige flyvemissioner succesfuldt betydeligt.

Der findes ingen formelle krav, som du skal opfylde, for at kunne starte på den teoretiske undervisning. Til gengæld er der visse krav, som du skal opfylde for at kunne starte på den praktiske del af uddannelsen. Se mere om dette under de enkelte uddannelser.

I det følgende gennemgås, hvad uddannelsen indeholder samt hvad det kræver at uddanne dig til instrumentpilot i Flight4000.

Hvordan kan Flight4000 hjælpe mig?

Med indførslen af EASA Part-FCL 600 i 2020 findes der nu flere forskellige former for instrumentcertificeringer henholdsvis: 

som hver især udstyrer dig med forskellige muligheder og rettigheder. Med de forskellige instrumentrettigheder følger ligeledes forskellige krav til dig, som ansøger til en af rettighederne. Flight4000 er godkendt til at undervise i og uddanne piloter indenfor alle grene af instrumentcertificeringen.

Hvad kræver det af mig?

Du skal forvente at skulle sætte en del tid af for at kunne gennemføre kurset. Der er et relativt stort pensum, som skal gennemarbejdes. Samtidig foregår store dele af undervisningen som selvstudie/CBT. Det kræver, at man arbejder meget med stoffet for at komme igennem og forstå det. Vores instruktører har alle en pædagogisk tilgang til at forklare dig teorien, men du er i sidste ende nødt til selv at forstå stoffet.

Undervisningen foregår på dansk, men al undervisningsmaterialet er på engelsk. Derfor er det vigtigt, at det at studere på engelsk falder dig naturligt. Du skal forvente at sætte mindst 2 aftener af om ugen til teori, hvoraf den ene sættes af til klasseundervisning. Du skal forvente at skulle bruge mindst 10-15 timer om ugen under den teoretiske uddannelse. Til den praktiske flyvning skal du regne med mindst 1 lektion om ugen.

Vores instruktører er erfarne piloter med mange timer i deres logbog. De flyver, fordi det er deres passion – og underviser, fordi de gerne vil dele deres passion for flyvning med dig. Vores instruktører værdsætter derfor i høj grad, at du er velforberedt og motiveret til hver lektion, da det gør undervisningen så meget bedre og mere effektiv.

Hvad skal der til for at vedligeholde min instrument rettighed?

Instrumentrettigheden er gyldig i 12 måneder. Du skal indenfor de sidste 3 måneder af denne 12-måneders periode have gennemført et periodisk check (PC) med en instruktør, som er godkendt som kontrollant.