Flyveinstruktør FI(A) Teorikursus


Flight4000 Aviation Academytilbyder flyveinstruktør teorikursus

Dette kursus dækker alle krævede teoretiskeaspekter af flyveinstruktøruddannelsen til flyvemaskine (FI(A)) i henhold tilEASA Part-FCL (AMC1 FCL.930.FI). Med FI(A) uddannelsen opnår du rettighed tilat udøve VFR flyveinstruktion på PPL-uddannelsen samt til at instruere diverseomskolinger for rettigheder, som du selv er i besiddelse af.

Kurset afholdes som intensivt kursus over 3hele dage med fokus på undervisning og læring samt menneskelige ydeevne ogbegrænsninger i forbindelse med flyveinstruktion. Dertil kommer yderligere énaften med fokus på særlige farer i forbindelse med simulerede systemfejl underflyvning samt generel undervisningsadministration. Samlet indeholder kurset 30timers undervisning inklusive hjemmearbejde i forbindelse med kurset.

Der aflægges mundtlig prøve overfor Bolig-,Trafik- og Byggestyrelsen efter endt undervisning. Efter bestået prøve modtagerdu et kursusbevis, som krediterer dig for teoridelen på FI(A) uddannelsen, somnaturligvis også tilbydes af Flight4000 Aviation Academy. Du kan få vejledningfra skolens instruktører om hvorvidt du opfylder certifikat- ogkompetencekravene til at påbegynde den fulde FI(A) uddannelse.

https://youtu.be/OKJnADwLvDg

Kursetsindhold:

Dag 1-3 (dag):

 • Læringsprocessen
 • Undervisningsprocessen
 • Træningsfilosofier
 • Instruktionsteknikker
 • Elevevaluering og -test
 • Udvikling af undervisningsprogrammer
 • Menneskelige ydeevne og begrænsninger i forbindelse med flyveinstruktion

Dag 4 (aften):

 • Særlige farer i forbindelse medsimulerede systemfejl under flyvning
 • Undervisningsadministration

Krav for deltagelse på teorikurset:

 • Bestået og gyldig EASA CPL teori ellerbestået og gyldig/frossen EASA ATPL teori
 • Indehaver af gyldigt EASA PPLeller EASA CPL/ATPL-certifikat

Yderligere kravfor efterfølgende påbegyndelse af FI(A) uddannelse:

 • Bestå en optagelsesflyveprøve meden godkendt instruktør
 • Minimum 30 timer på énmotoretstempelmotor flyvemaskine (SEP)
 • Minimum 5 timers flyvning indenfor de sidste 6 måneder op til optagelsesflyveprøven
 • Særligt for PPLcertifikatindehaver:
  • 200 timer total på flyvemaskineeller TMG, hvoraf 150 timer skal være PIC, hvoraf igen 20 timer skal være crosscountry.
  • Minimum 10 timersinstrumentflyveinstruktion

Have fløjet en navigationstur på minimum 300 NM med minimum to fuldstop landinger på to forskellige flyvepladser.